Okulumuzda öğrencilerimize problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazandırmanın yanı sıra kendisine güvenen, araştırmacı, sorgulayıcı ve matematik aracılığıyla gerçek yaşam problemlerini çözebilen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Ansolon