Beden Eğitimi; Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak bireyin beden sağlığı, ruh sağlığı, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.
Spor ise Beden Eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda, resmi kurallara bağlı somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Görünürdeki en çarpıcı amacı yarışmak ve kazanmaktır. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir.
Atatürk’ün “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz.
İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözü temel felsefemizdir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen davranışlar:
1. Atatürk’ün “Beden Eğitimi ve Spor” konusunda söyledikleri sözleri kavramaları,
2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
3. Postür alışkanlığı edinme,
4. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurarak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişmelerini desteklemek,
5. Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket, bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri alışkanlık haline getirebilme,
6. Sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmesi, spora özgü kuralları , bilgi ve becerileri uygulaya bilmesi ve becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilmeyi,
7. Milli bayramların ve kuruluş günlerinin anlamını, önemini kavraması ve bu kutlamalara katılmaya gönüllü olmayı,
8. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini geliştirme,
9. İş birliği içinde çalışma ve birlikte hareket edebilme alışkanlığı kazandırma,
10. Başkalarının varlığını da kabul ederek onlara karşı her zaman saygılı, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak, fair – play (adil oyun) davranışları çizgisinde, yaşam boyu sporu hayatında yer edinmesi.

Okul Takımlarımız ve Sportif Etkinlikler
Minikler kategorisinde yarışmalara katılım sağlamak
‘Sporda başarının temel şartı, spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması, yeteneklerin keşfederek doğru yönlendirmeler ve eğitimlerle ortaya çıkarıp geliştirilmesidir. Bunun bilinci içerisinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşalarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz’
Veli katılım etkinlikleri ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri ortamda aileleri ile birlikte eğlencerek, yaşayarak uygulayarak öğrenmeyi hedefler ve duygusal paylaşımlarını kuvvetlendirilir. Sabah sporu ile kardiyovasküler hareket becerileri geliştirilerek belirli koordinasyon gerekiren hareketler öğretilir.