TED Bolu Koleji, TED Genel Merkezi tarafından onaylanan “Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği” kapsamında burslar verir ve indirimler uygular.

Tam Eğitim Bursu
Bu burs Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından verilmektedir
Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.
Bu kapsamda, geleceğe yön veren çocuklar yetiştirme hedefiyle gün geçtikçe çeşitlenen benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.
Tam Eğitim Bursu 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanan, başarılı ancak maddi imkânları yetersiz öğrencilerin öğrenimlerine TED Okullarında devam etmelerine yönelik bir burstur. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim ücreti, kitap-kırtasiye, yemek, giyim ve servis giderleri karşılanmaktadır.
Ortaokul ve lise düzeyinde başlatılan burslar, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonuna kadar devam etmektedir. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, varsa bölgelerindeki TED Okulları’nda gündüzlü olarak; yoksa pansiyonlu TED Okulları’nda yatılı olarak okutulmaktadır.

- Başarı Bursu

BURS DEVAM KOŞULLARI
Bir öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Bursundan yararlanmaya devam edebilmesi aşağıdaki koşulların tamamını sağlamasına bağlıdır:
* Öğrencinin Eğitimde Başarı Bursu adı altında verilen burstan yararlandığı süre boyunca sınıfını doğrudan geçmesi,
* Yıl sonu başarı ortalamasının 85 puan ve üzerinde olması
* Herhangi bir disiplin cezası almamış olması
* Okuduğu öğretim yılında Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası alan ve davranış puanı indirilen öğrencinin burs hakkı öğretim yılı sonunda sona erer.
* Burs devam koşullarından Akademik Başarı koşullarını sağlayamayan öğrencinin - yıl sonu başarı puanının 85 puanın altına düşmesi durumunda - burs oranı bir alt kademeye düşürülür. Öğrencinin bir sonraki öğretim yılında yıl sonu başarı puanının 85 puan ve üzerine çıkması durumunda ise başarı burs oranı yeniden bir üst basamağa çıkartılır.
* Disiplin cezası alan öğrencinin ceza aldığı öğretim yılı sonunda başarı burs hakkı sonlandırılır ve bir daha burstan yararlandırılmaz.

Okulumuza kayıt kabulü için yapılan sınavlarda öğrencilerimize kademelere göre değişen başarı bursu verilmektedir.

- MEB Bursu

- Spor Bursu