Görsel sanat dersleri öğrencilerimizin yaratıcılık, hayal gücü, duygu, düşünce, zekâ ve yeteneklerini geliştirmelerini amaç edinmiş ve bu becerilerini eğlenceli etkinliklerle geliştirebildikleri ortamlar okulumuz sanat atölyesinde sağlanmaktadır. Özgürlükçü atölye ortamlarında yöresel, ulusal ve evrensel boyutta sanatı tanıma olanağı bulmakta ve kendilerini en iyi ifade edebilecekleri teknikler ile aktif rol almaktadırlar. Okulumuz görsel sanatlar alanında her yıl okul içi birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmalarımız koridorlarda, panolarda sergilenmektedir. Çalışmalarımızda tüm okul öğrencilerimizin elinin değdiği, işbirlikçi yaklaşım çerçevesinde hazırlanan grup çalışmaları da yer almaktadır. Öğrencilerimiz okul içi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak da farklı bir deneyim kazanmaktadırlar.

Öğrencilerimiz görsel sanat eğitimi alanında her teknikte resim, tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, kolaj oluşturma, heykel, baskı resim, ebru sanatı, duvar resmi,litografi,ekolojik sanat, vb. çalışmalar ile,
• Sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
• Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
• Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
• Grup çalışmalarında birlikte karar vermeyi becerebilen,
• Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
• Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen,
• Özgün tasarım yapma becerisi gelişen,
• Dünya sanatı ve sanatçıları hakkında bilgi sahibi,
• Kendine güvenen, saygılı, duygularını, düşüncelerini ve hayallerini özgürce ifade edebilen, çevresine duyarlı öğrenciler olarak yetiştirilmektedir.