Türkçe dersinde temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma gibi zihinsel becerilerinin de geliştirilmesidir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde okuma, yazma ve dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin geliştirilmesini de ön planda tutmaktayız.
Türkçe öğretiminde öğrenciyi merkeze alarak, tüm etkinliklerde öğrencinin aktif olmasını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin okuması için önerilen seçkin ve dikkat çekici kitaplar ile öğrencilerimizin, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme, yaratıcılık, iş birliği yapma, söz varlığını geliştirme, sorun çözme, basılı yayınlardan en iyi şekilde yararlanabilme ve dikkatini yoğunlaştırma becerilerini geliştiriyoruz.
Her yıl yaptığımız sınıf sunumları ile öğrencilerimizin topluluk önünde etkili konuşma, dinleme ve sunum yapma becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktayız. Sunum içerikleri ve niteliği, o günün koşulları ve öğrenci performansları düşünülerek planlanır.

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen,
• Okumayı, yazmayı bilen ve okumaktan zevk alan,
• Okuduğunu anlayan, okuduğuyla ilgili 5N1K sorularını yanıtlayabilen,
• Görsel okuma becerileri gelişmiş, görseller ile ilgili yorum yapıp çıkarımda bulunabilen,
• Dinledikleri/izledikleri hakkında sorgulama ve değerlendirme yaparak fikir üretebilen,
• Farklı durumlara ilişkin, konuşma kurallarına uygun hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapabilen,
• Konuşmalarını jest, mimik ve beden diliyle destekleyen,
• Dinledikleri/izledikleri ve okuduklarını zihninde yapılandırabilen, bilgi edinme ve eğlenme amaçlı dinleme yapabilen,
• Günlük hayatta karşılaştığı farklı metin türlerini ve yazı karakterlerini tanıyıp ayırt edebilen,
• Yazılarında imla ve yazım kurallarını doğru uygulayabilen,
• Kendini yazılı ve sözlü ifade edebilen bireyler olmalarını beklemekteyiz.

Öğrencilerimizin okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini doğru anlayan, yorum yapabilen, yapıcı eleştirebilen, yaratıcı düşünceler geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri bizim için önemlidir. Metinler öğrencilerimiz tarafından canlandırılarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanmaları, doğru telaffuz edebilmeleri sağlanır. Dilbilgisi kurallarını, örneklerle ve yaptığımız çeşitli etkinliklerle, sunumlarla öğrencilerimize fark ettirme yönünde çalışmalar yapılır.