İlkokul sınıflarında yabancı dil eğitimi;
Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilir.
Öğrencilerimizin;
İngilizce yazılı ve sözlü beceri yoluyla kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri,
Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımaları ve anlamaları,
Kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmeleri,
Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarını hedeflenmektedir.
Okulumuzda İngilizce eğitiminde, öğrencilerimizin ilgisini yüksek tutmak için, tüm dil öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılır.
Disiplinler arası yaklaşım benimsenerek öğrencilerimizin diğer derslerde öğrendiklerini İngilizce derslerinde de sorgulamaya ve araştırmaya dayalı proje bazlı yöntemlerle öğrenmeleri hedeflenir.
Yaratıcılıklarını geliştirmek, öğrencileri okuma,yazma,konuşma ve dinleme becerilerinde daha etkin hale getirmek için ders içi ve ders dışı faaliyetlerde aktif rol almaları sağlanır.
Her bireyin farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına özen gösterilerek öğrencilerin, öğrendiklerini hayata geçirebilmesini sağlayan çalışmalara yer verilir.