Biyoloji, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Biyoloji bilimi bilgiye ulaşmak için bilimsel metotlar kullanır. Biyoloji dersinde öğrencilere teorik bilgilerini uygulayabilecekleri, pratik yaparak araştıracakları gerekli ortamlar hazırlanarak öğrencilerin deney çalışmaları yapmaları sağlanır.

Biyoloji derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin;

• Karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığı, sağlıklı yaşama bilinci kazanmalarını,
• Yaşam alanlarındaki diğer canlılarla uyum içinde ve onlara zarar vermeden yaşayabilmelerini,
• Biyoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olabilmelerini,
• Bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olabilmelerini,
• Hayata ve geleceğe umutla bakabilen, her türlü şart ve koşulda özgüvenini kaybetmeyen bireyler olabilmelerini,
• Bilgi ve becerilerini üretkenlik ile birleştirip yaşadığı toplum içerisinde var olabilmelerini,
• Aldığı temel bilgileri günlük yaşantısında kullanabilmelerini ve karşılaştıkları yeni durumlara aktarabilmelerini sağlamaktır.