Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve evrende gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik dersinin amacı; fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, fizik, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla, fizik derslerinde öğrencilerimizin;

• Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları,
• Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
• Veri toplama ve topladığı bu verileri analiz etme, sonuçlarını yorumlama yeteneği geliştirmeleri,
• İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
• Fizik biliminin, toplumsal hayata, ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,
• Gözlem yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.