TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları 12 ana alanda ve 43 tematik konuda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamayı, sahip oldukları özgün fikirlerin belirlenen temalar ile ilişkilendirilmesini ve danışman öğretmenler gözetiminde araştırma projesine dönüştürmesi amaçlanmaktayız. Genç beyinlerin takım halinde çalışmalarını, toplumsal ve kültürel değerlerimizi korumalarını, bilimsel etik kurallarını göz ardı etmemelerini, hayal gücü, yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmeleri teşvik etmeye çalışmaktayız. Bir problemin tanımlanmasından, çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli prensipler ile yürütülen tüm süreç, olarak tanımlanan Araştırma Projeleri, problemin tanımlanmasında, kullanılacak materyallerde ve gerçekleştirilecek çözüm yöntemleri noktasında “özgün fikir” sahibi olan öğrenciler danışman öğretmenleri gözetiminde özgün fikirlerini araştırma projesine dönüştürebilirler. Bilim olimpiyatları gibi çeşitli yarışmalarda bilgi ve becerilerini sergileyebilirler.